Jak se zbavit akné

Citlivou a aknózní pleť lze pre­ven­tivně ošetřit přístro­jem na hloubkové čištění pleti HydraFa­cial. Součástí péče o pokožku je i dodržování zdravé živ­o­to­správy a
používání kval­it­ní léčeb­né kos­metiky. Naopak snahy o vymačkávání pupínků vedou pouze ke zhoršení.

Zaručený způ­sob jak se zbav­it akné neex­is­tu­je. U mírnějších forem pomůže kos­meti­ka pro­ti akné a čištění pleti. Jak na akné, které pře­sahu­je možnos­ti domácí léč­by, poradí der­ma­tolog nebo der­ma­toven­erolog (kožař). V závažnějších pří­padech probíhá léč­ba akné i pomocí antibi­otik ve for­mě mas­tí nebo krémů.

V Brně můžete navštívit der­ma­tologii Lékařského cen­tra zdraví a estet­ické péče.