Kosmetická ošetření

Výkony lékařské kosmetiky

  • Chemický peel­ing — od 20% – 35%, speciál­ní depig­men­tační, ker­a­toreg­u­lační pro­ti akne, liftin­gový aj.
  • Omnilux — inten­zivní čer­vené a mod­ré světlo
  • Hydrafa­cial — ediný přístroj v Brně – nein­vazivní čištění a reju­ve­nace pleti nové gen­er­ace, pomocí vod­ního roz­toku a podt­laku. Možnost také lym­fat­ické masáže obliče­je a mikrodermabrase
  • Hydro­fa­cial — Nejnovější mul­ti­funkční přístroj ze skupiny lékařsko – kos­met­ick­ých přístro­jů. Nej­mod­ernější tech­nolo­gie v péči o pleť. Využívá přírod­ních léčivých sil – vody a kyslíku.
  • Lash Lift­ing, Brow Lifting
  • Depilace vosky
  • Kos­met­ické ošetření deLuxe s kos­metik­ou SKINCEUTICALS
  • Aplikace pleťových masek a vypí­nacích sér dle typu pleti, které je možno zak­oupit i k domácí­mu použití
  • Prodej kos­met­ick­ých výrobků – nabízíme Vám jen špičkové zahraniční značky s širokým výběrem pro­duk­tů, které Vám doporučíme pří­mo na míru dle typu Vaší pleti a poža­davků. V našem obchodě naleznete pro­duk­ty od firem La roche Pos­say, Issis phar­ma, Medaprex, SKINCEUTICALS. Pravidel­ně pro Vás máme připrave­ny akční nabíd­ky na naše pro­duk­ty a máte také možnost otesto­vat něk­teré výrobky for­mou vzorečků.

Možnost zak­oupení dárkových poukazů pro blízké oso­by na výkony lékařské kosmetiky.

Výkony lékařské kos­metiky posky­tu­je Korek­tivní der­ma­tolo­gie s.r.o.