Lash lifting

Lash Lift­ing a Lash Botox Bomb je pro­ces k zatočení, zvýraznění řas, totál­ní regen­eraci, k omlazení oka, zvětšení obje­mu řas a posílení růs­tu. Je to meto­da, kter­ou se krás­ně natočí vaše řasy a lze ji doporučit pro každého v jakémko­liv věku.

Lash Lift­ing spočívá v nap­nutí řas na speciál­ní silikonovou for­mu a s pomocí emulzí zajistí přirozené vytažení a zatočení řas až na 8 týdnů.

Lash Botox Bomb je extrém­ně účin­ná pro­fe­sionál­ní vyživu­jící kúra na řasy, která o 100% zvětšu­je objem přírod­ních řas díky jedinečné­mu složení nízko­molekulární kyseliny hyaluronové, aminoky­selin, ker­at­inu, arganu, ricinu, vita­mínu E a dalších. Uzdravu­je, urych­lu­je růst a výrazně posilu­je přírod­ní řasy. Za hod­inu je vše hoto­vo a Vy se může těšit z výsled­ného efektu.

Výsledný efekt

  • zvýrazní se přirozená lin­ie řas a tím i celého oka
  • vyni­knou i krátké a říd­ké řasy
  • nanášení řasenky je mno­hem jednodušší a rychlejší
    • pohled je hluboký a přitažlivý
  • řasy jsou natočené a vytvoří pův­ab­ný vějíř
Obrazek před a po _1Obrázek pře a po 2