Čištění pleti

Domácí čištění pleti záleží na typu pleti, který ošetřu­jeme. Pleť, která vykazu­je známky zvýšeného mazo­toku, to zna­mená, že je mast­ná, má rozšířené póry, pro­je­vu­jí se u ní zánětlivé pro­jevy na kůži, ošetřu­jeme a čistíme jinak, než kůži suchou.

Mastná pleť

U kůže, která má výrazný zánětlivý poten­ciál, s nějak­ou for­mou akné, acné papu­lo­pus­tu­losa, s hnisavý­mi čer­vený­mi papu­la­mi, používáme čistící prostřed­ky s antibak­ter­iál­ní složk­ou, alko­holem nebo látka­mi dez­in­fiku­jící­mi danou oblast. Důležité je tuto pleť výrazně nepře­mašťo­vat. To zna­mená, že bychom látky potřeb­né na ten­to typ pleti měli použí­vat spíše v gelové for­mě a ve for­mě lotií. Velk­ou výhodou je u mast­né pleti používání pěnových čis­tidel, které nám po nane­sení malé dávky pěny slouží k omytí obličeje.

Suchá pleť

U suchého typu pleti používáme jed­noz­načně přípravky na bázi vody, a nebo prepará­ty na bázi lehkých mléčných čis­tidel. Naopak od mast­ného typu pleti nepoužíváme látky, které pleť odmašťu­jí a ještě více kůži vysušují.

Smíšená pleť

U smíšené pleti si v péči musí žena vysle­dovat, jaký typ přípravku ji vyhovu­je, aby kůže neby­la buď pře­sušená, nebo se zase výrazně nepřemašťovala.

Pravidel­ná domácí péče o pleť by měla být jed­nou za 4–6 týd­nů doplně­na návštěvou u kos­metičky, nebo vyčištěním pleti přístro­jem Hydrafa­cial, jed­ná se o přístro­jové ošetření pleti s hloubkovým čištěním pomocí vod­ního víru a vakua. Navíc provádí masáž.